MISIUNEA

Școala Gimnazială „Miron Cristea” promovează un învățământ de calitate, inovativ, incluziv, flexibil, cu șanse egale, în spirit  multicultural, cu accent pe promovarea și dezvoltarea talentelor.

Școala vizează atingerea idealului educațional prin: dezvoltarea reală a fiecărui educabil, în materie de competențe cheie, inclusiv și mai ales competențe de literație (alfabetizare funcțională); asigurarea construirii și dezvoltării unei bănci personale de experiențe multiculturale valoroase obținute prin activități de cooperare locală și europeană;

În vederea asigurării condițiilor pentru o bună pregătire teoretică și practică, pentru formarea unei conduite civice în concordanță cu valorile morale europene, școala nostră urmărește modernizarea amenajării și dotării cu materiale și tehnologie modernă, la standarde europene, precum și crearea unui ambient școlar deosebit, stimulativ, motivant, care să contribuie totodată și la creșterea stării de bine a elevilor.

VIZIUNEA

O şcoală nouă, modernă, o mentalitate europeană, un viitor de succes. Școala este a elevului și trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare personală. O educație temeinică și continuă, reprezintă investiția cea mai profitabilă pentru viitor. Viziunea școlii noastre include imaginea unei educații centrate pe elev în contextul unei școli moderne, condusă prin management participativ. Școala Gimnazială „Miron Cristea” sprijină dezvoltarea intelectuală, morală și culturală a participanților la actul educațional: elevi, profesori, părinți.

Școală noastră este activ implicată în derularea de proiecte Erasmus+; în ultimii 5 ani am implementat 5 proiecte de parteneriat școlar Erasmus+ KA229;

Școala deține Acreditarea Erasmus pentru perioada 2021-2027;

Școala noastră este singura școală din zonă care asigură învățământ alternativ Step by Step și program gratuit suplimentar de arte vizuale și muzicale.

Școala Gimnazială „Miron Cristea” numără 1 grupă de preșcolari, clase de nivel primar care cuprind învățământ tradițional, ADȘ, Step by Step și arte muzicale în program suplimentar; clase de gimnaziu și învățământ de arte vizuale și muzicale (pian și vioară). Școlarizăm peste 350 de elevi, iar cadrele didactice din unitatea noastră sunt în proporție de 98% calificate.

Unitatea are în administrare 5 clădiri (4 la unitatea cu personalitate juridică și o clădire a structurii), dintre care sală de sport și sală de spectacole de 100 de locuri.

Dacă tu crezi că nu poți, ai dreptate; dacă crezi însă că poți, din nou ai dreptate.

 Henry Ford

Școala Gimnazială ,,Miron Cristea”  Toplița

 În 12 iunie 1936 a început construcția  corpului 3 de  clădire a Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea” din Toplița.  Anul 1958 a marcat saltul calitativ în dezvoltarea învăţământului din Topliţa prin înfiinţarea Liceului Teoretic în limbile română şi maghiară la 1 septembrie, numit „Vasile Roaită". După mutarea liceului într-o nouă locaţie în clădirile existente au funcţionat clasele I- VIII, primar şi gimnazial.

În perioada 1962-1973 Şcoala Generală Nr 8 "Miron Cristea"a funcţionat cu 317 elevi la secţia română, 243 elevi la secţia maghiară. Până în 1989 numărul elevilor a fost în continuă creștere. După anul 1989 secţia maghiară s-a separat de secţia română, iar în anul 1995 Şcoala Generală nr 8 a fost botezată „Miron Cristea", după numele primului patriarh al României, născut pe aceste meleaguri.

VALORILE ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRON CRISTEA” TOPLIȚA

Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Asumarea responsabilităţilor

Promovarea succesului şi a eficienţei

Toleranţa

Respectul faţă de mediul înconjurător

Cultivarea iniţiativei, a adevărului

Disciplina muncii

Structura Școala Primară Moglănești

Amplasată la marginea unui orașel liniștit, așezat între dealurile din nordul județului Harghita, se află o școală mică, cu începuturi modeste. Unitatea structură Moglăneşti este situată într-un cartier de case, la 3 km distanţă faţă de unitatea cu personalitate juridică căreia îi este arondată (Școala Gimnazială „Miron Cristea” Toplița).

Înființată inițial pentru a deservi populației școlare române din cartier, școala primară din Moglănești a devenit treptat școala primară a comunității române „sărace”, comunitate care nu își permitea trimiterea copiilor la studiu în centrul orașului. În cele din urmă, tinerii români din cartierul Moglănești au migrat și ei înspre centru, sau și-au mutat copiii la școlile din centru, iar populației îmbătrânite rămase pe loc i s-au alăturat treptat familii de romi, veniți din alte părți ale județului... Populaţia şcolară din cadrul Școlii Primare Moglănești este astfel, în momentul de față în procent de 100% de etnie romă.

Şcoala oferă educaţie pentru 85 de copii proveniți din 44 de familii de romi din comunitate, în speranța că aceștia vor crește decenți și responsabili, capabili să înțeleagă că educația formală, consecventă, e singura mână întinsă într-ajutor de care avem nevoie pentru a ne împinge dincolo de mentalitatea comună, populară „merge și așa” , dincolo de complacerea într-o situație neputincioasă, mediocră, înspre asumarea responsabilității propriei căi, în vederea depășirii condiției geografice, sociale, economice...

Cei 85 de elevi sunt împărțiți într-o grupă mixtă de grădiniță (21 elevi), două clase simultane (CP&III; I-II) și o clasă independentă (IV). Pe lângă acești elevi, au finalizat în luna martie a anului școlar curent 21 de cursanți în învățământul „A doua șansă” de nivel primar.

Odată început anul școlar doamnele învățătoare fac deplasări zilnice în comunitatea elevilor pentru a-i trezi și însoți în drum spre școală sau la microbuz; programul claselor primare este în această școală structură modificat, în beneficiul elevilor romi, cursurile începând la ora 9.

Pe măsură ce anii au trecut, școala s-a confruntat cu o serie de provocări. Reducerile de fonduri amenințau să o închidă, dar învățătorii nu au renunțat niciodată. Au luptat neobosit pentru a asigura resursele de care școala avea nevoie și pentru a se asigura că fiecare copil primea atenția și sprijinul de care avea nevoie pentru a reuși, fiecare în felul lui... Ușurel, școala a crescut ca mărime și reputație și a rămas, de-a lungul anilor, un far de speranță și oportunitate în comunitate.

În vederea asigurării condițiilor pentru o bună pregătire teoretică și practică, pentru formarea unei conduite civice în concordanță cu valorile morale europene, școala nostră urmărește modernizarea amenajării și dotării cu materiale și tehnologie modernă, precum și crearea unui ambient școlar deosebit, stimulativ, motivant, care să contribuie totodată și la creșterea stării de bine a elevilor.

Căutăm constant sprijin pentru a-i ajuta pe elevii noștri să beneficieze de condiții de studiu care să le crească motivația pentru frecventarea cursurilor, condiții care să-i facă să înțeleagă că deși sunt romi, sunt o mare și relevantă parte din întreg. 

                                                                                Director, prof. URBAN Maria-Alexandra

Pe scurt, despre ceea ce facem

Suntem o instituție publică de învățământ și educație.              Instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire, precum şi servicii asociate educaţiei. Instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţii de învăţământ superior/universităţi) şi instituţii de educaţie care sprijină instruirea prin servicii specializate.

Rețele de socializare

Informații utile

  • Adresa Ministerului EducațieiStr. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti, Tel.: 021/405.62.00; 021/405.63.00
  • Adresa Insepctoratului Județean Harghita: Piața Libertăţii Nr. 5 Miercurea-Ciuc Harghita, contact@isjhr.eduhr.ro,                         Tel.: 0040-266-312514, 0040-266-312148