Școala Gimnazială „Miron Cristea” numără 1 grupă de preșcolari, clase de nivel primar care cuprind învățământ tradițional, ADȘ, Step by Step și arte muzicale în program suplimentar; clase de gimnaziu și învățământ de arte vizuale și muzicale (pian și vioară). Școlarizăm peste 350 de elevi, iar cadrele didactice din unitatea noastră sunt în proporție de 98% calificate.

 

   Unitatea are în administrare 5 clădiri (4 la unitatea cu personalitate juridică și o clădire a structurii), dintre care sală de sport și sală de spectacole de 100 de locuri.

 

   Școala noastră este singura școală din zonă care asigură învățământ alternativ Step by Step și program gratuit suplimentar de arte vizuale și muzicale.

Grupe suplimentare de arte (pictură, modelaj, vioară, pian)

În unitatea noastră funcționează grupe suplimentare de arte: pictură și modelaj, respectiv de muzică: pian și vioară, inclusiv teorie muzicală. Grupele funcționează pentru ciclul primar și gimnazial și admit elevii de ciclu primar și gimnazial de la orice școală din zonă. Cursurile din grupele suplimentare de arte sunt gratuite.

ADȘ

Programul „A doua şansă” (ADȘ) oferă persoanelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu posibilitatea continuării şi finalizării studiilor. Conform metodologiilor în vigoare: Programul ADȘ învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. În cadrul programului, învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani.

Preșcolar

     Gradinița este amenajată la Școala Primară Moglănești și este alcătuită dintr-o grupă mixtă. Clădirea grădiniței este special amenajată pentru copii, cu mese și scaune adecvate vârstei, iar curtea interioară este dotată cu balansoar, topogan și zonă verde. 

  Step by Step

 În școala noastră este implementată alternativa educațională Step by Step. În cadrul sistemului naţional de învăţământ românesc există cinci alternative educaţionale:
Waldorf, Montessori, Freinet, Jena, Step by Step. Programul Step by Step este un program educaţional destinat copiilor. Programul s-a consolidat şi verificat în peste 30 de ani de aplicare şi funcţionează în peste 26 de ţări.
 

Gimnazial

       Gimnaziul este o școală de cultură generală care face  parte din învățământul secundar. În unitatea noastră își desfășoară activitatea clase de gimnaziu ce activează în săli și laboratoare de specialitate, îndrumate de un colectiv de profesori cu o înaltă pregătire în domeniul pe care-l predau.

Pe scurt, despre ceea ce facem

Suntem o instituție publică de învățământ și educație.              Instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire, precum şi servicii asociate educaţiei. Instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţii de învăţământ superior/universităţi) şi instituţii de educaţie care sprijină instruirea prin servicii specializate.

Rețele de socializare

Informații utile

  • Adresa Ministerului EducațieiStr. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti, Tel.: 021/405.62.00; 021/405.63.00
  • Adresa Insepctoratului Județean Harghita: Piața Libertăţii Nr. 5 Miercurea-Ciuc Harghita, contact@isjhr.eduhr.ro,                         Tel.: 0040-266-312514, 0040-266-312148