28 martie 2022

Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

NUMĂRUL CLASELOR PREGĂTITOARE APROBATE PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 ȘI EFECTIVUL DE ELEVI ADMIS

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON CRISTEA” – PJ

 1 CLASĂ PREGĂTITOARE STEP BY STEP

22 LOCURI DISPONIBILE

 

ȘCOALA PRIMARĂ MOGLĂNEȘTI

 STRUCTURA MOGLĂNEȘTI – 0,5 CLASĂ(SIMULTAN)  PREGĂTITOARE – 12 LOCURI DISPONIBILE

 

 

LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011

Data Intrarii in vigoare: 17 Ianuarie 2022

 

ART. 63

  (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22; (la 01-09-2020 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 63 , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 20 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020).

 

 

Pe scurt, despre ceea ce facem

Suntem o instituție publică de învățământ și educație.              Instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire, precum şi servicii asociate educaţiei. Instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţii de învăţământ superior/universităţi) şi instituţii de educaţie care sprijină instruirea prin servicii specializate.

Rețele de socializare

Informații utile

  • Adresa Ministerului EducațieiStr. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti, Tel.: 021/405.62.00; 021/405.63.00
  • Adresa Insepctoratului Județean Harghita: Piața Libertăţii Nr. 5 Miercurea-Ciuc Harghita, contact@isjhr.eduhr.ro,                         Tel.: 0040-266-312514, 0040-266-312148